Φωτοβολταϊκά

Επενδύστε με πρόγραμμα και σιγουριά! Η επένδυση στα φωτοβολταϊκά συνεχίζει να αποτελεί μια ελκυστική και ιδιαίτερα αποδοτική τοποθέτηση κεφαλαίων στην Ελλάδα. Είτε πρόκειται για φωτοβολταϊκά επί εδάφους, είτε για φωτοβολταϊκά σε στέγη, το κόστος επένδυσης σε σχέση με την απόδοση προσφέρει μια σημαντική επενδυτική ευκαιρία.

Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα

Οι αποδόσεις χρημάτων για Φωτοβολταϊκά Πάρκα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα με την άμεση απόσβεση της αντίστοιχης επένδυσης. Την ίδια στιγμή, το κόστος κατασκευής φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί σημαντικά, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά το κόστος εξοπλισμού για την εγκατάσταση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υψηλή ηλιοφάνεια που καλύπτει στην Ελλάδα, αποφέροντας κατά συνέπεια, υψηλή παραγωγή για το εκάστοτε φωτοβολταϊκό πάρκο, μετατρέπει κάθε φωτοβολταϊκή επένδυση στην Ελλάδα στην ιδανική απόφαση αξιοποίησης ενός κεφαλαίου για βέλτιστα κέρδη.

  • Αναζήτηση των κατάλληλων εκτάσεων λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα διασύνδεσης με το Δίκτυο
  • Προετοιμασία και σύναψη όλων των συμβάσεων
  • Νομική εξασφάλιση των τοποθεσιών με αγορά ή μίσθωση
  • Σχεδιασμός και Μελέτη 
  • Αδειοδότηση
  • Ίδρυση εταιρειών / SPV
  • Υποστήριξη συμμετοχής στην διαδικασία διαγωνισμών
  • Υποστήριξη κατασκευής
  • Διαμεσολάβηση εγκατεστημένων έργων / μονάδων
  • Προμήθεια Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Οι Υπηρεσίες μας