Αιολικά

Η αιολική εγκατάσταση στην Ελλάδα θεωρείται μια ασφαλής επενδυτική κίνηση με μεγάλες προοπτικές απόδοσης. Το ελληνικό περιβάλλον ευνοεί την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση. Αυτός είναι και ο βασικότερος παράγοντας που μια Αιολική εγκατάσταση αποτελεί μεγάλη οικονομική βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα επένδυσης.

Αιολικά

Ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα

Οι διαγωνισμοί για ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα, οι οποίοι διενεργούνται μέχρι τρεις φορές το χρόνο από τη ρυθμιστική αρχή, εξασφαλίζουν στους επενδυτές έσοδα ελάχιστης διάρκειας για 20 έτη. Αυτό επιτρέπει τον σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου πλάνου με μελετημένες κινήσεις και προγραμματισμό που προφυλάσσουν την επένδυσή σας. ​

Τα αιολικά πάρκα με ανεμογεννήτριες έχουν γίνει ήδη πόλος έλξης για πολλές διεθνείς και ελληνικές εταιρείες αποτελώντας την επόμενη σημαντική επενδυτική αγορά στην Ελλάδα.

  • Σχεδιασμός και Μελέτη 
  • Αναζήτηση της κατάλληλης τοποθεσίας
  • Διαπραγμάτευση με δήμους, ενώσεις, κατοίκους και αρχές
  • Διαπραγμάτευση συμβάσεων μίσθωσης
  • Ανεμολογική μελέτη
  • Ίδρυση εταιρειών / SPV
  • Αδειοδότηση
  • Υποστήριξη συμμετοχής στη διαδικασία διαγωνισμών
  • Διαχείριση κατασκευής
  • Διαμεσολάβηση εγκατεστημένων έργων / μονάδων

Οι Υπηρεσίες μας